Proč je pro vás studium angličtiny nezbytné

Učení se anglického jazyka se v dnešní době stalo normou téměř ve všech zemích světa. A přece jsou tu určití lidé kteří se zuby nechte drží jen toho svého a odmítají učit se ten anglický. Je to nejspíš protože si nejsou vědomi všech  výhod plynoucího ze studia angličtiny.

Každý chce ve svém životě cestovat. A když cestuje, musí také komunikovat. Pokud člověk nemluví jazykem země do které cestuje nebo do které hodlá cestovat, může vždy zkrátka mluvit anglicky jakožto jazykem, kterému většina lidí na světě rozumí. Pokud ale někdo nemluví ani anglicky tak se pro něj  stává jakákoliv interakce s cizinci nemožnou.

Toto je jen jedna z výhod učení se a ovládání angličtiny. Celkově jich je ale bezpočet. Většina mezinárodních publikací jako například noviny nebo magazíny má tendenci být tištěna v angličtině. Ten, kdo chce být informován o událostech, které se dějí ve světě by měl ovládat angličtinu. Člověk potřebuje ovládat angličtinu i tehdy, kdy si chce přečíst něco na internetu skusit angličtinu online.

Umět anglicky je nezbytné také pro přistěhovalce kteří chtějí pracovat ve firmách nebo společnostech kde je prostředkem komunikace angličtina. Kdyby anglicky neuměli, nebyli by těmito firmami a společnostmi zaměstnáni a člověk, který mluví plynule anglicky by před nimi dostal přednost. Kdyby tyto lidi přijali, nerozuměli by pokynům a nebyli by schopní vykonávat svou práci.

Člověk , který chce číst knihy napsané americkými, britskými či jinými anglicky píšícími autory by pokud neumí dostatečně anglicky čekat na překlad. Většina klasických novel je v psána angličtině a číst jejich přeložené verze zkrátka není to pravé. Také ty nejslavnější časopisy světa jako třeba Timesy či Cosmopolitan jsou psány anglicky.

I na poli zábavy má angličtina obrovský význam, studium angličtiny vám umožní sledovat hollywoodské filmy v původním znění. Porozumíte také, o čem jsou písničky hrané v rádiu. Navíc ke všem výše zmíněným využitím učení se schopnosti mluvit anglicky a poznat anglické frázy je tu ještě jedna věc, a tou je uspokojení. Skutečné uspokojení přichází s naučením se anglického jazyka, ať už jde o porozumění celému filmu, o přečtení anglické knihy, o pomoc anglicky mluvícím turistům najít cestu městem nebo o vedení bezchybné konverzace s rodilým mluvčím.

Angličtina může být pro Čecha velmi náročný jazyk. Rozhodně je to ale jeden z jazyků, kterým by měl mluvit každý.